گزارش کارآموزی واحد تغذیه نیرو شرکت مخابرات با فرمت وورد و کیفیت عالی

گزارش کارآموزی واحد تغذیه نیرو شرکت مخابرات


مشخصات فایل گزارش:

فرمت: وورد، Word تایپ شده( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 56 صفحه

کیفیت: بسیار عالی


با ارائه این گزارش کارآموزی به استاد راهنمای خود قطعا نمره 20 را کسب خواهید کرد. ما این مورد را به شما تضمین خواهیم کرد پس با خیال راحت این فایل را خریداری نمایید.قسمتی از متن گزارش:

فهرست مطالب

مقدمه. 4

فصل اول : آشنایی بامکان کارآموزی (مخابرات) 6

تاریخچه. 7

تلفن در ایران. 8

نمودارسازمانی شرکت مخابرات به صورت شکل زیر است.. 9

شرح خدمات اداره تغدیه نیرو 9

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط بارشته علمی کارآموز (برق قدرت) 11

موقعیت رشته کار آموز 12

شرح وظایف رشته کار آموز 12

برنامه های آینده سازمان. 13

فصل سوم : آموخته ها 15

در مخابرات معمولا اطلاعات به سه صورت مخابره می شود. 16

کابل. 17

مروری بر قسمتهای مختلف یک مرکز مخابراتی.. 20

انواع سوئیچ ها 22

مرکز سوئیچ شهری.. 23

بخش های مختلف یک مرکز سوئیچ. 25

تغذیه نیرو در مخابرات : ( POWER ) 25

تغذیه نیرو 26

انواع مبدل ها 28

تجهیزات یک قسمت تغذیه نیروی کامل برای هر مرکز مخابراتی عبارتند از 28

نحوه ی کار تجهیزات یاد شده از نظر اصولی.. 29

انواع شارژ 32

قسمت های مهم موتور 34

کنترل پانل. 35

اجزاوقطعات تابلوی کنترل. 37

لیست قطعات روی درب کنترل پانل. 38

چراغ های آلارم و راهنما(اخطاری واخباری) 38

مدارات حس کننده عیوب.. 39

کلیدها 40

قطعات کارت A1 41

رله های موجود در کارتA1 42

قطعات A2 42

مدارنظارت کننده برق شهر. 42

لیست قطعات موجوددر A4 42

لیست قطعات موجوددرA7 43

مدار گرم کننده آّب دیزل. 43

مدار سوخت رسانی.. 44

سایر قطعات موجود در تابلوکنترل. 44

مسیر برق شبکه. 45

نحوه خاموش کردن. 45

بانک خازنی درمراکزمخابراتی.. 46

رگلاتور 47

معرفی سیستم OMC. 50

توانمندی های سیستم OMC. 51

قابلیت های دستگاه OMC. 52

اطفای حریق.. 54

انواع خاموش کننده ها 54

نتیجه گیری.. 55لیست قطعات روی درب کنترل پانل

ولت متر:ازاین ولت متر به کمک کلیدS1 برای اندازه گیری ولتاژسه فاز برق شبکه نسبت به نول وهمچنین ولتاژ سه فاز برق ژنراتوراستفاده می شود.
فرکانس سنج:این وسیله فرکانس برق ژنراتور را نشان می دهد.
ساعت:از این ساعت برای مشخص کردن مدت کارکرد دیزل جهت برنامه ریزی سرویس نگهداری ویا سایر تعمیرات لازم استفاده میشود.
آمپرمتر:برای اندازه گیری امپرمصرفی برق شبکه وژنراتورازسه عددآمپرمتراستفاده می شود.
کلیدهفت حالته
کلیدسه حالته که در مدار سوخت رسانی استفاده می شود.چراغ های آلارم و راهنما(اخطاری واخباری)

چراغهای راهنما وآلارم دهنده روی درب تابلوی کنترل که در قسمت کارت A1قراردارندبشرح زیر می باشد:

عدم تولیدولتاژ دینام:این چراغ مربوط به خرابی دینام میباشد.
عمل کردن سیستم اتوماتیک:این چراغ در صورتیکه تابلوی کنترل ،دیزل را بر اثرعیبی بطور اتوماتیک خاموش کرده باشدروشن می شود.
خرابی استارت:چراغ مربوط به خراب بودن استارت.
آماده بودن سیستم کنترل:این چراغ نشان دهنده آماده بودن سیستم کنترل اتوماتیک برای دریافت وگزارش عیب میباشد.
باراضافی بر ژنراتور:در صورتیکه از ژنراتوربار بیش ازحد مجاز کشیده شود این چراغ روشن میشود.
کمبودفشار روغن:چنانچه فشار روغن داخل دیزل از حد معینی پایین تر باشد این چراغ توسط مدارمربوط به آن روشن خواهد شد.
حرارت زیاد بدنه دیزل:از این چراغ برای نشان دادن گرمای زیاد تر از حد مجاز بدنه دیزل استفاده می شود.
کمبود سوخت:هنگامیکه سطح سوخت در تانک گازوئیل به مقدار معینی برسد این چراغ توسط مدار مربوط به این عیب روشن می شود.
بار اضافه برشبکه:در صورتیکه بار بیش از اندازه معینی از برق شبکه کشیده شوداین چراغ توسط مدار مربوط بدین عیب روشن میشود.

علاوه بر چراغهای ذکر شده برای آلارم سه چراغ دیگر هم بعنوان رزرو وجود داردکه میتوان از مدار آنها برای نشان دادن علائم دیگری مثل تغییرات فرکانس،افت ولتاژ ژنراتورو...استفاده نمود.

مدارات حس کننده عیوب

درتابلوکنترل دیجیتالی برای هشت عیب مختلف مدار پیش بینی شده است البته این مدارات قابل توسعه تا 24مدار میباشد.

کلیدها

درقسمت جلوی کارت A1تعدادی کلید وجود دارد که اعمال مختلفی را انجام می دهد.موارد استفاده هر کلید بشرح زیرمیباشد:

حالت اتوماتیک:در صورت انتخاب حالت اتوماتیک مادامیکه برق شبکه وجود دارد،دیزل ژنراتور بدون انکه روشن شود بعنوان مولد یدکی آماده روشن شدن شدن میماند.در صورت قطع برق شبکه عمل روشن شدن دیزل بازدن استارت بطوراتوماتیک انجام ودر صورتیکه دیزل در بار اول روشن نشود،پس از زمان تاخیری 2بار دیگربطورخودکار اقدام به روشن کردن دیزل می نماید.
حالت آزمایشی:همانطورکه اشاره شده در صورتیکه حالت اتوماتیک انتخاب شود وبرق شهرهم باشد دیزل به هیچ عنوان روشن نمی شود.بنابراین وقتی لازم است که دیزل از نظر کارآزمایش شود باید کلید آزمایش را فشار دهیم.
حالت دستی:درصورت بودن برق شبکه کار راه اندازی ژنراتور را میتوان توسط حالت دستی انجام داد.ولی با انتخاب این کلید دیزل بطوراتوماتیک روشن نخواهد شد یعنی سیستم برنامه ریزی استارت از مدارخارج می شود.
خاموش/آمادگی مجدد:در مرحله اول بمحض وصل ولتاژتغذیهDCتابلوکنترل بطور اتوماتیک حالت خاموش را انتخاب می کند. پس از اتصال برق شبکه کلید مذکوربصورت آمادگی مجدددر خواهد آمداز این دکمه برای خاموش کردن دیزل که در حال کار است استفاده می شود.همانطوریکه در بالا اشاره شده در صورتیکه تابلوکنترل در حالت خاموش/آمادگی مجددباشد برق شهر پس از بررسی به مصرف کننده وصل میشود ولی چنانچه برق شبکه قطع شود دیزل روشن نخواهدشد.
کلید آزمایشی قطع برق شبکه:با فشار دادن این کلید یکی از فازهای برق شهر قطع خواهد شد دراین حالت دیزل میبایست بطور خودکارروشن شود.
کلید قطع بوق:درصورت ایجاد عیبی درسیستم همزمان با روشن شدن چراغ مربوط به ان عیب بوق هم بصدا در می آید.
کلید خاموش کردن چراغ عیب:بطوریکه گفته شد هنگام بروزعیب چراغ مربوط به آن هم روشن می شودبرای خاموش کردن چراغ عیوب از این دکمه استفاده میشود.
کلید استارت:همانطوریکه در شماره3 گفته شد از این کلید برای روشن کردن دیزل بطور دستی هنگامیکه وضعیت Handانتخاب شده باشد استفاده میشود.
آزمایش لامپها:برای آگاهی از سالم بودن چراغ ها از این دکمه استفاده میشود.
توقف اضطراری:برای خاموش کردن دیزل در مواقع اضطراری از این کلید استفاده میشودبافشار دادن این دکمه دیزل بطور اتوماتیک خاموش میشود.

قطعات کارت A1

همانطور که گفته شد برنامه ریزی وکار اصلی تابلو کنترل بعهده این قسمت می باشد.در این کارت تعدادی ICهای مختلف وجود دارد که هریک اعمال مختلفی را انجام میدهند.

در تابلوکنترل دیجیتالی ،میکروپروسسور یکی از انواع ICهای مهم است که در قسمت A1وجود دارد.این IC اعمال اصلی تابلو کنترل را به عهده دارد.

در واقع میکروپروسسور یک عنصر دیجیتالی است که یک سری اطلاعات را از یک سری خطوط ورودی گرفته واین اطلاعات را باتوجه به برنامه ذخیره شده پرورش داده وبه عنوان نتیجه تعدادی سیگنال خروجی تولید میکند.در یک میکروپروسسوراطلاعات خروجی بستگی به دو فاکتوردارد.

اطلاعات ورودی
برنامه ذخیره شده در حافظه میکروپروسسور

رله های موجود در کارتA1

شامل رله های K1تاK14می باشد که هر کدام وظیفه خاصی را انجام می دهندواین رله ها با برق 12ولتDCکار می کنند.قطب مثبت منبع مستقیما به یک طرف آنها وصل میباشد در حالیکه منفی آنها ازطریق ICهای مختلف در کارت A1تامین میشود.

قطعات A2

لیست قطعات واجزا تشکیل دهنده A2بشرح زیر میباشد:

3عدد ترانسفورماتورکاهنده برق شهر جهت مدار نظارت بر برق شهر
ترانسفور ماتور کاهنده برق ژنراتورجهت مدار نظارت کننده برق ژنراتور
تعدادی رله که در کاربردهایی نظیرمدار خاموش کردن دیزل،مدار استارت دیزل،مدار ارسال خرابی،ارسال گزارش دیزل در حال کارو...میباشد.

مدارنظارت کننده برق شهر

برق شبکه ازطریق کلید فیوزها به سیم پیچ اولیه سه ترانسفورماتوروصل شده است ولتاژبرق شبکه توسط این سه ترانسفورماتور تا حدود 25 ولت کاهش داده می شودوبرای نظارت برآن به دومدار جداگانه برده میشود یکی از دو مدارنظارت بر ولتاژکم،درحالیکه مداردوم بر ولتاژمازادبرق شبکه دارد.

لیست قطعات موجوددر A4

وظیفه این قسمت تبدیل برق ACبه DCوثابت نگه داشتن این برق برای کلیه مصرف کننده هاوهمچنین شارژباتری های استارت میباشد.

این قطعات شامل:

دوعدد ترانسفورماتور
یکسوکننده برقACبهDC
سه عددترانزیستور
تعدادی مقاومت ثابت ومتغییر
کلید حرارتی
دو عددخازن
دوعدد دیود زینر
دو عددمقاومت مخصوص(ترمیستور)

لیست قطعات موجوددرA7

در این قسمت مدارات گرم کننده آب داخل دیزل وهمچنین سیستم سوخت رسانی وجود دارد.

مدار گرم کننده آّب دیزل

از دیزل ژنراتوردر مراکز تلفنی بعنوان منبع یدکی استفاده میشود.تا زمانیکه برق شهر وجود دارد دیزل روشن نخواهد شد،این مدت ممکن است طولانی باشد. در مناطق سرد سیربه علت سرد بودن آب رادیاتوروبدنه دیزل ،روشن شدن آن در مواقع حساس ممکن است باعث ایجاد اشکال شود.برای جلوگیری ازاین امر نیزروشن شدن سریع دیزل بایستی آب داخل آن را گرم نگه داریم.

برای این کار یک عنصر گرم کننده(هیتر)در مسیر آب نصب شده است که توسط مداری بطورخودکارآب را در درجه حرارت معینی نگه می دارد.

مدار سوخت رسانی

سوخت روزانه مورد نیازدیزل در تانکی داخل اطاق دیزل وجود دارد.علاوه براین تانک در خارج از ساختمان تانک دیگری باظرفیت بیشتر بنام تانک اصلی قرار دارد.

وظیفه مدار سوخت رسانی انتقال سوخت از تانک اصلی به تانک فرعی یا روزانه بطوراتوماتیک می باشد.پمپ سوخت با برق سه فاز کارمیکند این پمپ در مسیر لوله کشی بین تانک اصلی وتانک روزانه قرار دارد.

در این حالت پمپ سوخت زمانی روشن میشود که سطح سوخت در تانک روزانه بحداقل خود رسیده باشد ووقتی پمپ خاموش میشود که سوخت بمیزان ماکزیمم برسد.حال فرض کنیم که سطح سوخت بین ماکزیمم وحداقل قرار دارد،در این حالت برای روشن کردن پمپ میتوان کلید را در حالت روشن قرار داد.

لیست قطعات موجوددرA 7بشرح زیر است:

کلید مربوط به مدار سوخت
رله مربوط به مدار سوخت
رله مربوط به مدار گرم کننده
مقاومت در مدار گرم کننده
خازن در مدار گرم کننده
دیود در مدار سوخت رسانی

تهیه شده توسط سایت فایلکده برتر

بعد از دانلود یک فایل zip دریافت میکنید که با استخراج آن یک فایل word2013 با فرمت doc دریافت میکنید.
فایل دانلودی یک فایل فشرده زیپ حاوی یک وورد میباشد.

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

فایلکده برتر( برترین مرجع فایل های تخصصی آموزشی ) دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید