فایل های دسته بندی پاورپوینت - صفحه 1

پاورپوینت کارآموزی 1

پاورپوینت کارآموزی 1 - بنام خدا کارآموزی ساختمان 10 واحدی (سفت کاری) اتصال دودکشها اسکپ سنگ ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پروژه کارآموزی مرتبط با امور پيمانهاي اداره كل منابع طبيعي خراسان شمالي

پاورپوینت پروژه کارآموزی مرتبط با امور پيمانهاي اداره كل منابع طبيعي خراسان شمالي - پروژه كارآموزي مرتبط با امور پيمانهاي اداره كل منابع طبيعي خ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نشست توجیهی درس کارآموزی

پاورپوینت نشست توجیهی درس کارآموزی - بسم الله الرحمن الرحیم نشست توجیهی درس کارآموزی (ماده 28 ) ویژه معلمان راهنما ...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد پروژه کارآموزی مرتبط با امور پيمانهاي اداره كل منابع طبيعي خراسان شمالي

پاورپوینت در مورد پروژه کارآموزی مرتبط با امور پيمانهاي اداره كل منابع طبيعي خراسان شمالي - پروژه كارآموزي مرتبط با امور پيمانهاي اداره كل منابع...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد پروژه کارآموزی(1)

پاورپوینت در مورد پروژه کارآموزی(1) - پروژه کارآموزی(1) ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد کارآموزی مددکاری اجتماعی گروهی

پاورپوینت در مورد کارآموزی مددکاری اجتماعی گروهی - بسم الله الرحمن الرحیم کارآموزی مددکاری اجتماعی گروهی رشته تحصیلی : مددکاری اجتماعی ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد کارآموزی راه

پاورپوینت در مورد کارآموزی راه - کار آموزی راه ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد دوره کارآموزی پزشکی اجتماعی

پاورپوینت در مورد دوره کارآموزی پزشکی اجتماعی - دوره کارآموزی پزشکی اجتماعی توجیه برنامه کارآموزی و اهداف دوره هدف کلی دوره شناخت نظام شبکه به...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل